Pagina's over Den Haag  

Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

e-mail

English Deutsch

Varen in
Den Haag

 

Den Haag

Informatie over Den Haag
(alfabetische index)

Rondvaarten

Met ingang van maart 2015 kunnen boten rechtstreeks vanuit de stad via de Koninginnegracht
naar Scheveningen / Haringkade.

 

 

A Brug Spui/Zieken. (Doorvaarthoogte) circa 2m30
B Wagenbrug. Circa 2m30
C Paviljoensbrug. Circa 1m16
Deze brug kan incidenteel geopend worden. Aanvragen bij Stadsdeelkantoor Segbroek.
D Boekhorstbrug. Circa 1m40
Deze brug kan incidenteel geopend worden.
Doorvaarthoogte dan 2m30+
Aanvragen bij Stadsdeelkantoor Segbroek.
E Voetgangersbrug Zuidwal.
Circa 1m20. Kan incidenteel
geopend worden. Aanvragen
bij Stadsdeelkantoor Segbroek.
F Overkluizing Brouwersgracht
Circa 2m30.
De gracht gaat onder deze lange brug de hoek om. (let op eventuele tegenliggers)
G Overkluizing Vaillantlaan ("brug der zuchten")
Circa 2m55.
De gracht gaat onder deze lange brug de hoek om. (let op eventuele tegenliggers)
H Voetgangersbrug Prinsegracht.
"De Tijdelijke brug"
Gesloten circa 1m44.
Kan incidenteel
geopend worden. Aanvragen
bij Stadsdeelkantoor Segbroek.
I. De Loosduinsebrug
Circa 2m05
De 17e eeuwse Singelsgracht maakt een S-bocht voor deze brug. (let op eventuele tegenliggers)
J Twee bruggen bij een T-splitsing. Tot dit punt kan iedere boot die lager is dan 1m16 komen. Men kan naar Scheveningen (Verversingskanaal) tot aan de nieuwe aanlegplaats (2010) bij de Groot Hertoginnelaan (bruggen zijn allemaal meer dan 2m40 hoog) en men kan er voor kiezen de ronde over de Singelsgracht vervolgen (waarbij de brughoogtes wel steeds lager worden !)
K Draaibrug van Enthoven
(Draait helaas niet meer).
Circa 0.90cm ! Hogere boten kunnen hier niet verder.

Het zou goed zijn als de brug weer draaibaar wordt, zodat doorgevaren kan worden door hogere schepen.
L Noordwal/Veenkade
Dit is een overkluizing die in 2011 verdwijnt.
In 2013. 2014 en 2015 kan hier niet meer gevaren worden ivm de werkzaamheden !

Momenteel circa 1m25. Dat zal de hoogte blijven (wordt vervangen door 2 bruggen).

De gracht gaat onder deze lange brug de hoek om. (let op eventuele tegenliggers)
M Overkluizing Hogewal.
Dit is een overkluizing die niet wordt verwijderd.
Circa 1m25 (buizen onder de brug)
 
De gracht gaat onder deze lange brug de hoek om. (let op eventuele tegenliggers)
N Scheveningsebrug (Zeestraat)
Circa 1m38
Dit is bij het Noordeinde en Panorama Mesdag en Hilton.

Hier is een aanlegplaats voor rondvaartboten.

Achter deze brug ligt de mooie brug van de IJzergieterij Prins van Oranje uit 1882 (circa 1m vwb doorvaarhoogte).
O Alexander- of Willemsparkbrug
Circa 1m (er hangen buizen onder deze brug !)
P Koning Willem II brug (of Willemsbrug). Gebouwd in 1844 en dus de oudste nog bestaande brug van de (binnen)stad.

Circa 2m41 (!) gebouwd in een tijd dat er verder alleen nog maar ophaalbruggen over de Singelsgracht lagen. Koning Willem II kon echter niet wachten voor een passerend schip en dus is voor een vaste brug gekozen. Hij is verrassend sober voor een brug naar een Koninklijk (Willems')park.

Bekend uit het boek van Couperus
"Van oude mensen..."
Q Twee bruggen kort na elkaar. De Dennewegbrug (circa 1m50) en de Mauritsbrug (circa 1m60).

De Mauritsburg is nieuw en nu makkelijker voor grote schepen. Houdt, komend van de Hooigracht, wel rekening met de stroming.
R De Dr. Kuyperbrug.
Doorvaarhoogte circa 1m10.
S De Dierentuinbrug. Een viersprong.
De brug is is op zijn hoogste punt 2m34, maar richting de Boorlaan wordt hij lager (circa 1m50).
Er zitten nogal wat bochten in en er staan pilaren. Bovendien is het er erg donker. (let op eventuele tegenliggers).

Het kanaal naast het Malieveld is breed, maar helaas niet erg diep (meer). Dat geldt ook voor de waterwegen in Benoordenhout.
T De Hooi(kade)brug. Deze is circa 1m80 hoog.

De gracht maakt een knik en bovendien is dit een T-splitsing (Hooigracht, Maliegracht en Smidswater). (let op eventuele tegenliggers).

Op de grens van Smidswater en Maliegracht ligt de 1m75 hoge Maliebrug (replica van 18e eeuwse boogbrug [1974]).
U Gietkombruggen zijn ongeveer 1m40 hoog en liggen in een bocht (de boogbrug zelfs in een
T-splitsing (Gietkom-Prinsessegracht)).

Let op tegenliggers en kleine boten die over de Prinsessegracht kunnen varen.

Boten langer dan 13 meter kunnen de bocht richting Gietkom / Prinsessegracht niet maken.

Bij het Korte Voorhout ligt de Bosbrug. Ooit één van de mooiste bruggen van het land.

Doorvaarhoogte is sinds 2013 circa 1m50.


V De Herenbrug (Heerenbrug). Eigenlijk is de brug 2m30 hoog, maar er zijn buizen onder opgehangen. Dat maakt de doorvaarhoogte thans 1 meter ! Voorbij de Herenbrug liggen een paar bruggen die NOG lager zijn. De laagste bruggen zijn ongeveer 90cm. Dat wil zeggen dat schepen die hoger zijn dan 90cm het hele stuk tussen de letters W. en K. niet meer kunnen bereiken !

Dat deel van de gracht is slechts bevaarbaar voor lage schepen die niet meer dan 90cm boven het water uitsteken en niet langer zijn dan 13 meter.

Eind 2014 heeft de gemeente waarschuwingsbalken opgehangen. Dat was hard nodig. Het is te hopen dat de buizen ooit worden verwijderd. Hoe minder lage bruggen waar mensen hun hoofd kunnen stoten, hoe beter.
W De brug op de foto is de Trapjesbrug. Deze is circa 2m40 hoog. De letter W hoort eigenlijk bij een lage brug van hout. Circa 90cm hoog, die bij het AZIVO gebouw ligt.

De Trapjesbrug ligt direct naast het Prins Bernhardviaduct.
X De Nieuwe Havenbrug.
Circa 1m40.
Y Rijswijkseplein. Een overkluizing waar de vaartocht door de Singelsgracht eigenlijk begint als je Den Haag in komt varen. Schepen tot circa 2m50 hoog kunnen er onder door, voor schepen die hoger zijn dan 2m30 is dit het eindpunt. De bruggen bij het Spui zijn te laag voor hogere schepen.


De gracht heet Zieke en is in feite de oudste gracht van de stad (1345 AD). Hier bevindt zich  sinds 2010 een Historische Haven .

Varen in en om Den Haag (1) van Den Haag naar Loosduinen via de Vliet en het Westland

Varen in en om Den Haag (2) met de Willemsvaart (Koninginnegracht, Het Kanaal)

Varen in en om Den Haag (3) via het Laakkanaal en Korte Laak naar Wateringseveld en Delft

Varen in en om Den Haag (4) naar de Afzanderijvaart (via het Laakkanaal)

Varen in en om Den Haag (5) Verversingskanaal (binnenkort)

Online sinds 1998, gemaakt door Chris Schram