Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

Door Chris Schram

 

De Pagina's over de geschiedenis en historie van Den Haag

English Deutsch

Alfabetische Index Nieuw op deze site Stadswandelingen Rondvaart Uitgaan in Den Haag Links
 

Het (Nieuwe) Centrum

Een Haagse poort

"De Drie Hoekjes"
Voorheen de Vier hoekjes

 

Midden in de oude Stad is begin 21e eeuw een bijzondere poort gebouwd. Hij staat recht tegen over het oude stadhuis en tussen de boekhandel van Berlage en het Restaurant 't Goude Hooft.

De poort geeft toegang tot de Prinsestraat en is in de plaats gekomen van de "Driehoekjes" (een Parkeergarage) uit de jaren '70).  Aan de kant van het oude stadhuis is een stadsplein ontstaan met terrassen in de zomer. Het is er op mooie dagen druk en gezellig.

De naam Driehoekjes is al heel oud. Vroeger sprak men zelfs van Vier hoekjes. Hier stonden in de 16e en 17e eeuw een aantal herbergen. De Dolphijn, De Rose en de Witte Rose. Daarnaast stonden Het Hoff van Hollandt en het Goude Hooft. Al deze herbergen stonden aan de rand van het kerkhof dat bij de Grote Kerk lag (over het voormalige kerkhof rijden nu trams).

De nabijgelegen Halstraat was één van de drukste winkelstraten (stegen) van de oude stad.

De Dolphijn was aan het eind van de 16e eeuw berucht. Hier werden plannen gesmeed om prins Maurits te vermoorden. Zoals bekend zijn deze plannen nooit geslaagd. Maurits is een natuurlijke dood gestorven.

Omstreeks 1640 was de naam van De Dolphijn gezuiverd. Er werden toen plannen gemaakt voor een Haagse Beurs. In de Opkamer van de herberg zouden aandelen verhandeld gaan worden.

De handel in Den Haag begon veel later dan in Amsterdam en dat was een geluk. Toen de Beurskrach kwam in het midden van de 17e eeuw en de beurzen van Parijs, Londen en Amsterdam werden de aandelen in één klap waardeloos. De rijke Hagenaars verloren vrijwel geen geld en de stad en haar inwoners bleven welvarend, terwijl in Amsterdam de armoe toesloeg.

De legendarische Dolphijn heeft tot 1907 (!) bestaan. Toen is zij helaas gesloopt.

Het Hoff van Hollandt was in de 17e eeuw een taveerne voor de rijkste Hagenaars. In de 18e eeuw werd zij vooral bezocht door patriotten die van de Oranjes afwilden.

"Huis met de vogels"
 

Waar nu het (ook al weer) voormalige postkantoor staat was al in 1752 het "Generael Postcomptoir" gevestigd. Het was een prachtig gebouw van twee verdiepingen. Een Hollandse Leeuw was op de gevel te zien.
Voor het gebouw stond een houten hek, waar de Postruiters hun paarden aan vast konden zetten. 's avonds werd het gebouw door enkele smeedijzeren lantaarns verlicht.

Op gezette dagen kwamen ambtenaren van de Staten Generaal naar het postkantoor om brieven te onderscheppen. Zij waren meesters in het verbreken (en herstellen) van zegels en het ontcijferen van geheimschrift. Beroemd is mr. Lyonet, die na anderhalf jaar zwoegen zelfs de Pruisische Code wist te breken zodat ook brieven die in die cijfercode waren geschreven gelezen konden worden. Pas na 30 jaar kregen de Fransen argwaan. Zij lieten vanaf dat moment het postkantoor 'links liggen'. Brieven werden na 1786 rechtstreeks vanaf het Franse gezandschap naar Parijs gebracht. De Pruisen hebben nooit gemerkt dat alle post (die soms vanuit andere hoofdsteden via Den Haag naar Pruisen ging) werd gelezen door de Raadspensionarissen van Holland.

Het schitterende postkantoor was na enkele verbouwingen aan het eind van de 19e eeuw op zijn mooist. Dat pand is helaas in de 20e eeuw gesloopt. Net als alle oude gebouwen aan de Driehoekjes.