Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

e-mail

 

Pagina's over Den Haag

English Deutsch

Haagse Kanalen
en andere waterwegen

Index Nieuw op deze site Rondleidingen Oude Stad Uitgaan in Den Haag Links

Zie ook de hoofdstukken :

Het huidige 'einde' van de Afzanderijvaart

 

Koninginnegracht

In opdracht van Koning Willem I gegraven tussen 1828 en 1834.

Het was een idee van de burgemeester van
Den Haag (Copes van Cattenburch).

De gracht is genoemd naar de echtgenote van Koning Willem I, Wilhelmina van Pruisen.

In het verlengde van deze gracht ligt Het Kanaal.

Net voorbij de Archipelbuurt maakt de Koninginnegracht een scherpe bocht naar links.

Men had deze gracht oorspronkelijk recht op het Badhuis laten lopen (waar nu het Kuhrhaus staat).

De eigenaren werden wat nerveus, want als daar een zeehaven moest komen, kwamen er wel hotel gasten over het water, maar moest het hotel zelf weg. Daar had men even niet aan gedacht.

De zeehaven kwam er (30 jaar later) toch niet.

05juli0699z.jpg (75274 bytes)

 

Het Kanaal

Het Kanaal begint voorbij de Wittebrug, het is gegraven tijdens de regeer periode van Koning Willem III, in het verlengde van de Koninginnegracht. in de periode 1851-1862.

Hoewel het in het begin van de 19e eeuw de bedoeling was dat dit kanaal de zee zou bereiken is dat nooit gebeurd. In 1862 werd het graven gestaakt aan de "rechterkant" van Scheveningen en een paar jaar later is men aan de andere kant van het dorp opnieuw begonnen met het Verversingskanaal, dat de zee wel bereikte in 1880.

Een deel van het Kanaal is in 1970 gedempt.

Bij de Seinpoststraat en de Neptunusstraat waren zijhavens : Het Schelpengat, het Balkengat en de Grinthaven. Deze zijn ook rond 1970 gedempt.

dhc310z.jpg (386283 bytes)

1881 dhd986z.jpg (61667 bytes)

Kanaal en Wesbroekpark
 

Verversingskanaal

Nadat het verversings-project "de Koninginnegracht en Het Kanaal" voor een deel was mislukt, omdat men het vervuilde grachtenwater niet rechts van Scheveningen de zee in wilde laten stromen is gekozen voor een nieuw kanaal.

Dit kanaal is gegraven in de periode 1868 - 1880. In 1904 is er een zeehaven bijgekomen.

Rond 1974 is het laatste deel van het Verversingskanaal gedempt. Scheepvaart naar zee werd toen onmogelijk. Via de Eerste haven stroomt water vanuit Den Haag nog wel de zee in.

dhd368z.jpg (116611 bytes) 

 

De "Haag"- of "Trekvliet"

Dit kanaal in het verlengde van het Spui (Zieke) is al in de 14e eeuw gegraven. In de 20e eeuw is het verbreed en uitgediept.

De spoorbrug bij Hollands Spoor is één van de oudste nog bestaande spoorbruggen van Nederland (te zien op de foto rechts).

dhvr0129z.jpg (212121 bytes)
 

De Laakhaven

In 1894 is men begonnen met de aanleg van de Laakhavens. Het graven van de haven en de diverse zij havens heeft geduurd tot 1928.
 

Het Laakkanaal

In de periode 1924 - 1932 heeft men tussen de Laakhavens en de Loosduinse Vaart een kanaal gegraven. Hier kwam in 1932 ook de Groothandelsmarkt (groente en fruit).  

Het Laakkanaal ligt tussen de Soestdijksekade en de Troelstrakade en passeert het Zuiderpark.

Het Laakkanaal had eigenlijk ergens anders moeten komen. Wie de kaart van Den Haag bekijkt kan dat goed zien.

Het oorspronkelijke Laakkanaal had geheel langs de tram 11 route moeten komen (met een spoorlijn voor treinen ipv een tram). Het had dan voorbij de Loosduinse Vaart direct aangesloten op het Verversingskanaal. De stad groeide echter zo snel na 1900 dat voor een ruimere bocht is gekozen.

 

Soestdijksekade en Zuiderpark
  Troelstrakade
 

Loosduinsevaart

De Loosduinsevaart is gegraven in de 17e eeuw.

In 1934 is een groot deel van de Loosduinsevaart tussen de nieuw gegraven Laakhaven en de Singelgracht gedempt. Omstreeks 1984 dempte men het deel tussen de Thorbeckelaan en Loosduinen en werd het overgebleven deel van deze waterweg, zoals de meeste Haagse waterwegen, doodstil.

dhc182z.jpg (174958 bytes)

 

Afzanderijvaart

De afzanderijvaart is circa 1880 gegraven. Hij verbond het Verversingskanaal -via een kanaal bij de Kranenburgkade (die sinds de overkluizing van dat kanaal in de jaren '50 Hanenbruglaan heet) met de Loosduinsevaart.

Het water in de Afzanderijvaart stroomt vrijwel altijd zeer snel. Dat komt door een gemaal bij het Verversingskanaal.

Daardoor houdt men ook het "Haagse water" in de Loosduinse vaart, het Laakkanaal, Laakhaven, Zieke en de Singelsgracht constant in beweging, wat de kwaliteit ten goed komt.

Het kanaal diende voor de afvoer van zand en er voeren (lage) schepen van Loosduinen en de Laakhaven naar Scheveningen.

Na de overkluizing van het Kanaal bij de Hanenburgkade werd het stil op dit kanaal.

Op incidentele kano's na.

Zelf heb ik in 2005 en 2006 over het kanaal gevaren tot aan het eind van de waterweg. Heel bijzonder !

 

Afzandingsvaart

Gegraven omstreeks 1880 tussen de Singelsgracht en het gebied bij Sorgvliet. Over dit kanaal werd zand afgevoerd vanuit de nieuwe wijken nabij Scheveningen en Haagvaarders brachten bakstenen en andere materialen voor de bouw van die nieuwe wijken en het Vredespaleis.

Een deel van deze waterweg ligt sinds 1958 onder de grond, zodat op Afzandingsvaart geen scheepvaart met grote schepen meer mogelijk is.

 

Wassenaarse Vaart

De Haagse Willemsvaart vaart sinds een paar jaar met passagiers over dit kanaal, dat door velen wordt  gezien als de mooiste waterweg van de stad.

Vroeger maakte het deel uit van een belangrijke vaarroute tussen Den Haag en Wassenaar. Het sloot tot circa 1828 aan op een grachtje door het (huidige) Repelaersbos en de Hooikade. Sinds 1828 sluit deze gracht aan op de Koninginnegracht.
 

Neuhuyskanaal

Dit is in feite een afzanderijvaart. Ook het kanaal bij de (Frederik) Hart Nibbrigkade is zo'n afzanderijvaart. Het bijzondere van het Neuhuyskanaal is de bocht in het grachtje, dat het makkelijker maakte voor grote schepen om de Benoordenhoutse Bossloot in te draaien en richting het Haagse centrum te varen. Een soortgelijke bocht bevindt zich in de Afzanderijvaart bij de Valkenboschkade, waarbij de schepen naar het Hanenburgkanaal konden varen.


Sinds 2009 vaart de Rondvaartorganisatie Willemsvaart met passagiers door het Neuhuyskanaal in Benoordenhout.


 

De Korte Laak

 
 

De Moer- of Molensloot