Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

Door Chris Schram

 

De Pagina's over de geschiedenis en historie van Den Haag

English Deutsch

Alfabetische Index Nieuw op deze site Stadswandelingen Rondvaart Uitgaan in Den Haag Links
Passage

De oude stad

Restauratie, Renovatie
en Herbouw

 

Passage

Ambachtsschool

 

De laatste jaren zijn (worden) diverse belangrijke monumenten gerestaureerd. De bekendste zijn de Passage (gereed in 2008/2009), De Ridderzaal (gereed september 2006) Hotel Des Indes (oktober 2005 heropend) en Noyelles Huis (gereed eind 2005). Daarnaast zijn er (iets) kleinere projecten, zoals het ombouwen van de oude Ambachtsschool tot appartementen in 2001.

Dan zijn er nog de zeer bijzondere restauratie en herbouw operaties rond het Huygenspark (in 2005 afgerond) en de Badhuiskade en de activiteiten van de Stichting Stadsherstel, zoals bij de oude panden in de Raamstraat (2006) en de Geefhuisjes aan het Hoge Zand, hoek Lange Beestenmarkt.

Ook de Gemeente zit niet stil, onder de noemers "Binnenstad Buitengewoon" en "De Kern Gezond" worden hele straten qua straatmeubilair en bestrating aangepakt. De omgeving van de Grote Kerk en de kades van de Zuid Singelgracht zijn net klaar. Vaak levert dat een sterke verbetering op van de omgeving. De enige grote fout die men mijns inziens gemaakt heeft zijn de afschuwelijke moderne lichtmasten op de as Spui, Hofweg, Kneuterdijk.

Daar had men beter voor 19e eeuwse lichtmasten kunnen kiezen, zoals in Praag en Parijs. 

Één van de meest spectaculaire restauraties van de afgelopen tijd was de complete herbouw van een Grachtenpand aan de Noordsingelgracht (november 2003-april 2004). Als een Phoenix herrees het pand, nadat het allereerst tot de grond (gracht) toe was afgebroken.

Het is één van de laatste direct aan het water grenzende woonhuizen in Den Haag. Tot 1930 waren er veel meer van dat soort huizen in de stad (Scheveningse Veer en Hofvijver).

Het oude witte huis was niet meer te redden, het was te lang verwaarloosd. De nieuwbouw lijkt echter sprekend op het eerste exemplaar. Het is echt schitterend geworden.

Er zijn meer van dit soort projecten in de stad, ook in het Huygenspark zijn complete panden herbouwd en dat geldt ook voor een rijtje huizen aan de Badhuiskade.

Nadat de stichting Stadsherstel circa 25 jaar geleden -in een tijd van grootschalige sloop en verloedering- begon met het aankopen en restaureren van oude monumenten groeide langzaam het besef in Den Haag dat we zuinig moeten zijn op de mooie oude gebouwen.

Na jaren van sloop en minachting volgde waardering en herstel.

Aan het begin van de 21e eeuw zijn in de Annastraat enkele monumenten die niet meer te herstellen waren herbouwd ! De appartementen waren in korte tijd allemaal verkocht.

Den Haag is daarmee op de goede weg ! Het gaat er immers niet om dat iets oud moet zijn om mooi te zijn, maar dat men vroeger meer oog had voor de 'menselijke maat' en schoonheid en dat huizen die nu in diezelfde schaal en stijl gebouwd zijn dus vanzelfsprekend ook weer zeer worden gewaardeerd.

Iemand die dat goed heeft begrepen is de man achter Geste Vastgoed (bekend van Haagsche Bluf en de herstelwerkzaamheden in de Kettingstraat (Baljurk)).

Ook heel mooi zijn de gevel-restauranties van de oude H.B.S aan de Stadhouderslaan en van het voormalige Bronovo en het Marechaussee-pand ("Prinsentuyn") aan de Laan van Meerdervoort en het gebouw van de Sophia Stichting te Scheveningen, dat decennia lang leeg heeft gestaan.

In die twee gebouwen zullen apartementen worden gevestigd.

In de komende maanden zal men in de Koediefstraat (begin 2007) gaan werken aan het herstel van oude panden. Het project aan de Raamstraat (sinds maart 2006) is eind 2006 afgerond. De panden zien er weer prachtig uit (binnenkort foto's !)

In de Raamstraat is men thans ook bezig met het het verbouwen van het gebouw van de oude HBS. De HBS was al voor 1890 gevestigd in de Raamstraat, In 1925 werd het de Dalton. De Dalton bleef tot circa 1937 in het gebouw aan de Raamstraat/Achter Raamstraat, daarna is die school verplaatst naar de huidige lokatie (A. Kelkweg).

In de de voormalige HBS-Raamstraat komen 34 appartementen. Van binnen is het gebouw gesloopt. De (sobere) gevel blijft staan.

Badhuiskade  

 

Voormalig Bronovo Ziekenhuis

Heemschut (Monumentenzorg) : Het herstel van de Linde in Kuinre is groot succes.

Op voortouw van de heer G. van der Veen werd in de jaren '80 een plan gemaakt om de Linde (en daarmee de vaarverbinding met het Merengebied van Friesland) te ontdempen. Dit particuliere initiatief wist de aandacht van de media te trekken en maakte velen enthousiast. Dit resulteerde in een samenwerkingsverband tussen het rijk, de provincie Overijssel en verschillende gemeenten zodat in het voorjaar van 1990 voor het eerst van de nieuwe 'historische' vaarverbinding gebruik gemaakt kon worden. Jaarlijks besteden vele toeristen zo'n 400.000 gulden in Kuinre. Dit heeft onder meer geleid tot nieuwe initiatieven en ontwikkelingen waarbij de plaatselijke bevolking, de middenstand en verenigingen betrokken zijn. Ook de plannen van de gemeente Drachten om de Drachtstervaart in het stadsbeeld terug te brengen vinden doorgang. De in 1963 gedempte Drachtstervaart krijgt een belangrike plaats in een nieuw te ontwikkelen woonwijk.

Water draagt in hoge mate bij aan een leefbare stad en dat besef groeit steeds meer.

Heemschut is een vereniging tot bescherming Cultuurmonumenten in Nederland. Deze bond is opgericht in 1911. Adres : Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV te Amsterdam.