Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

e-mail

 

Pagina's over Den Haag

English Deutsch

Plaatbruggen

Index Nieuw op deze site Rondleidingen Oude Stad Uitgaan in Den Haag Links
  Zuid Singelshaven met zicht op Spuibrug
 

 

 

Pletterijbrug

Pletterijbrug

De eerste brug over Zuid-Oost singelsgracht is n van de vele twintigste eeuwse bruggen over de Haagse Singelsgracht die zijn aangelegd omdat de oorspronkelijke brug niet meer toereikend was toen het verkeer begon toe te nemen. De doorvaar hoogte is circa 2m30. De daarop volgende brug over de Zuid-Oost singelsgracht (de Nieuwe Havenbrug) heeft een doorvaar hoogte van circa 1m50 en de daarop volgende brug slechts 95cm !! Dat is dan ook meteen de laagste brug van de hele Singelsgracht !.

 

Nieuwe Havenbrug

05juli0452z.jpg (57921 bytes)

De Nieuwe Havenbrug was 100 jaar lang een ophaalbrug, maar die is eind jaren '70 afgebroken en vervangen door een plaatbrug. Deze plaatbrug heeft een max. doorvaar hoogte van circa 1m50.

 

Spuibrug

Tegenover de hierboven genoemde brug ligt de zogenaamde Spuibrug, op de grens van Zieke en de jachthaven (Zuid Singelgracht). De twee bruggen lijken sterk op elkaar. Vroeger werd de niet meer bestaande brug tussen Bierkade en Spui (over het Spui) Spuibrug genoemd.

De doorvaar hoogte van deze brug is circa 2m30. Schepen die onder deze brug door kunnen, kunnen in principe tot aan de Groot Hertoginnelaan varen (en terug). De havenmeester moet dan wel vooraf gevraagd worden diverse ophaalbruggen te openen. Brug wordt in 2015 afgebroken en vervangen door een bredere. Hoogte blijft gelijk.

 

Wagenbrug

De Wagenbrug heeft een "veelbewogen" geschiedenis en derhalve een eigen hoofdstuk. Doorvaar hoogte is circa 2m30.

De volgende brug is de Paviljoens (bascule)brug, met doorvaar hoogte (gesloten toestand) van circa 1m10. Daarna volgt de (Hef)brug bij de Boekhorststraat en de ophaalbrug bij het Om en Bij.

 

Brouwersgrachtbrug

De plaatbrug bij de Brouwersgracht is in de jaren '20 gemaakt. Het zou ook een hoge overkluizing genoemd kunnen worden. Op de burg staat een bijzonder standbeeld van een houtzager, geschonken door Dekkerhout.

 

Westermolensbrug

De brug bij de Westermolens is slechts aan n kant nog te herkennen als Plaatbrug. In de tweede helft van de 20e eeuw is de brug breder gemaakt en alleen aan de kant van de Noord West singelgracht (Noordwal / Veenkade) staan nog fraaie lantaarns. De doorvaarhoogte is circa 2m30.

Schepen die  max. 2m30 boven het water uitsteken kunnen (als de havenmeester gevragd is tussengelegen ophaalbruggen te openen) tot dit punt komen op de Singelsgracht. Ze kunnen ook het Verversingskanaal op tot aan de Groot Hertoginnelaan.

 

Weimarbrug

De Weimarbrug heeft een eigen hoofdstuk. Het is een mooi plaatbrug met sierlijke lantaarns.

Oorspronkelijk waren er twee vrijwel identieke bruggen over het Verversingskanaal. De "tweeling brug" bij de Newtonstraat is rond 1985 afgebroken.

Een andere brug uit dezelfde bouwtijd (1890) is die bij de Nieuwe Duinweg. Ook die brug heeft sierlijke lantaarns.

 

Overkluizingen West Singelsgracht

Het stuk West Singelsgracht dat tussen de Prinsessewal en de Toussaintkade doorstroomt heeft aan twee kanten een oude plaatbrug.

Alle twee zijn ze (begin 20e eeuw) veranderd in overkluizingen. De overkluizing van Noordwal/Veenkade en het Piet Heinplein.

De oude plaatbrug bij de Prinsestraat was een exemplaar uit 1879 en gemaakt door een firma uit Leiden. Bepaalde elementen van die brug zijn nog zichtbaar. Doorvaarhoogte is circa 1m40.

De overkluizing bij de Prinsestraat is in 2013/2014 afgebroken. Daarbij zijn ook  de restanten van de oude brug uit 1879 verloren gegaan. Een oude leuning is wel opnieuw gebruikt bij n van de twee nieuwe bruggen.

 

Noordeinde-Zeestraat

 
 

Alexanderbrug

 

Dennewegbrug

 

De brug bij de Frederikstraat lijkt veel op de brug bij de Hooigracht en behoort duidelijk tot de vroeg 20e eeuwse Haagse Bruggen. Twee korte bruggenhoofden en een wegdek.

Het hekwerk van deze brug is helaas niet echt mooi. Een sierlijker hek zou deze brug goed doen en past ook veel beter in de buurt. Klassieke lantaarns zouden ook meteen voor meer allure zorgen.

Zeker nu diverse particulieren daar voor de (schitterende) renovatie/nieuwbouw van enkele panden aan het water hebben gezorgd, mag de Gemeente toch niet achterblijven ! Kijk naar de brug bij de Nieuwe Duinweg !!!

 

Mauritsbrug

Wat voor de hierboven beschreven brug geldt, geldt ook zker voor de Mauritsbrug.

Hij wordt momenteel afgebroken en voorzien van een nieuw exemplaar. De nieuwe brug heeft geen pilaren meer, zodat het voor lange (rondvaart) boten makkelijker wordt om de scherpe bocht te maken.

 

Hooigrachtbrug

De brug bij de Hooigracht is in 1866 gemaakt bij de IJzergieterij de "Prins van Oranje". Deze brug is gedurende de twintigse eeuw verstevigd i.v.m. het toenemende het verkeer, waardoor het uiterlijk enigszins veranderd is.

De brug heeft van alle bruggen van dit type de mooiste ballustrade. Daarnaast is ook de omgeving nog redelijk onaangetast en fraai. Stadsarchitect W. van de Wiegen Pietersen was de ontwerper van deze brug.

De brug is een Rijksmonument en ligt vlak naast de monumentale boogbrug over het Smidswater.