Den Haag
Hoofdstad van Zuid Holland
Regeringsstad en Residentie

van Nederland

e-mail

 

Pagina's over Den Haag

English Deutsch

Binnenhavens
van Scheveningen

Index Nieuw op deze site Rondleidingen Oude Stad Uitgaan in Den Haag Links
Het monument voor de Verdwenen haven

Zie ook de hoofdstukken :

Badhuiskade

 

Den Haag

Aan het eind van Het Kanaal werden rond 1860 enkele binnenhavens gegraven.

De langste, het Balkengat, lag langs de Seinpoststraat en was een zijarm van Het Kanaal, vervolgens lag er een korte haven langs de Neptunusstraat (Schelpengat) en dan was er nog een heel klein haventje, de Grindhaven.

Helemaal aan de kop van het Kanaal, vlak voor het Seinpostduin lag tussen Haringkade, Badhuiskade en Havenkade de meest bekende binnenhaven. Daar kwamen niet alleen vrachtschepen, maar ook passagiersboten en plezierjachten.

Alle binnenhavens zijn, 100 jaar nadat ze gegraven zijn, gedempt. Eerst heeft men in de binnenstad Den Haag de Dr. Kuyperdam aangelegd, zodat er geen scheepvaart meer naar Scheveningen mogelijk was. De haven lag er enkele jaren stil en verlaten bij. Toen was het verzet tegen de demping snel gebroken. Van alle dempingen in Den Haag (of zelfs in Nederland ) is dit de meest onverstandige geweest. De meest onbegrijpelijke ook.

Niet veel later kwam de spijt, ook politiek. Toeristisch gezien zou de haven een publiekstrekker van wereldformaat zijn geweest. Rond 1995 werden de eerste plannen voor heropening al weer gepresenteerd.

De Hangbrug, de haven en Seinpost

Voormalig Cafe Bellevue van de Familie Gunters.

Tot 2001 heeft men op het Stadhuis nog plannen gemaakt om het Kanaal weer voor een deel te heropenen, maar er ligt een enorm waterbassin (voor overvloedig regenwater) bij Zwembad de Blinkerd (onder de grond).

Daar kan men niet meer omheen. In het voormalige Balkengat zijn in de jaren '80 en '90 van de 20e eeuw huizen gebouwd, in het voormalige Schelpengat staat een bejaardenhuis en tussen Neptunusstraat en Badhuiskade vinden we nu een kinderboerderij, volkstuintjes en een speeltuin met rolschaats/skate baan.

Die havens komen dus waarschijnlijk nooit meer terug. Hoewel er nog 1 laatste kans is. Er zijn plannen voor een parkeergarage onder de oude haven. Het is nog mogelijk om het water, achter zwembad de Blinkerd langs, naar de oude haven te laten stromen en daar onder een garage aan te leggen. Dat is mooi voor het zicht en goed voor de economie.

Gelukkig staan langs de Havenkade en de Badhuiskade nog heel veel prachtige 19 eeuwse panden. En op de hoek van de Neptunusstraat herkennen we nog het meer dan 100 jaar oude pand van van de familie Gunters (café Bellevue). Het is anno 2009 een pizzaria.

De kade van het Schelpengat
Havenkade

circa 1900

Havenkade
Badhuiskade
Havenkade
Badhuiskade